List 3 - Ufność Wobec Boga w Obliczu Niepowodzeń

21Sep